Veteran Car Club Strakonice

 

Veteran Car Club Strakonice byl založen 14.01.1981 jako součást zájmové organizace Svazarmu při ČZM Strakonice. V létě téhož roku měl již 13 stálých členů, kteří vlastnili 20 renovovaných a pojízdných motocyklů. V současné době má klub téměř 40 členů ze Strakonic a širokého okolí. Dohromady tato parta vlastní desítky starých automobilů a motorek.

Aktivity klubu: Mezi již tradiční aktivity klubu patří pořádání Mezinárodní Auto-moto veterán soutěže kolem Strakonic. Zúčastňujeme se i soutěží pořádaných jinými veteran cluby a to jak v republice tak v zahraničí. Další nedílnou součástí naší činnosti je samozřejmě oprava a restaurování našich historických vozidel.

Zúčastnili jsme se oslavy 125 let železnice Elčovické nádraží 

film z oslav 

https://www.youtube.com/watch?v=CPkXjvEvl1U

fotografie z oslav: 

https://nadrazilcovice.wz.cz/